en ENGLISH
es ESPAñOL
sv SVENSKA
Jaa

Höyrymoottori DUAL CYCLE
KEKSINNÖN TARKOITUS

Kehitystyön alla olevan mallinumero on 2 = COMPOUND-toiminen, muodostuen sekä korkea- että matalapaineyksiköistä.

1 Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto

Lämpökeskuksen energiatehokkuutta parannetaan höyrynkehittimellä, jolla paineen nosto esim. 10:stä - 20:een bariin ei aiheuta suurta lisäystä polttoaineen kulutukseen, ja käyttöpaineella tuotetaan sähköä omaan käyttöön.

Kohta voidaan sopia myös kytkeytymisestä jakeluverkkoon.

Pienvoimalan suljetussa järjestelmässä moottorista poistuvan lauhteen voi syöttää kaukolämmitykseen.

Höyrystä saa kuumaa käyttövettä ja sitä voi käyttää esim. ruoan kypsentämisessä ja vaatteiden yms. puhdistamiseen, mistä varsinkin kehittyvissä maissa ollaan hyvin kiinnostuneita.

2 Teollisuus

Teollisuuden prosesseissa ja turbiinivoimaloissa syntyvä poistolauhde ja biokaasuvoimaloiden ja dieselvoimaloiden pakokaasujen lämpöenergia voidaan käyttää energiatehokkaasti.

3 Hajautetun energiantuotannon mahdollistava

Höyrygeneraattorilla kehitetyllä sähköllä voidaan myös pilkkoa vettä vedyksi ja hapeksi (elektrolyysi).

Vetyä voidaan sitten säilöä ja käyttää polttokennoissa tuottamaan sähköä tarpeen mukaan.

4 Edistää saatavilla olevan biomassan hyötykäyttöä

(esim. pelletit, ruokohelpi, hakkuutähteet ym.), metaanin, jätteenpolton sekä esim. tropiikissa auringon lämpösäteilyn tehokasta hyötykäyttöä sähkö- ja lämmitysenergian tuotannossa sekä jäähdytysteknologiassa.

5 Biomassan energia

saadaan täysimääräisesti käyttöön polttamalla biomassa suoraan lämmitysenergiaksi.

Kestävä energiaratkaisu on, että polttoaineet tuotetaan käyttöpaikan lähialueella, luontoa mahdollisimman vähän kuluttavalla tavalla.

Nykyisiä haasteellisia ongelmia ja mahdollisuuksia

Kasvihuonepäästöjen rajoittaminen on nykytilanteessa edullisempaa energiantuotannossa kuin liikennesektorilla. (Liikennesektorilla voidaan ottaa käyttöön siirtymävaiheessa hybridit ja sen jälkeen sähkömoottoriajoneuvot, joiden tarvitsema sähköenergia ladataan vetyasemalla säiliöön ja käytetään polttokennon kautta. Vetysäiliöitä voidaan käyttää myös kiinteissä voimalaitoksissa, joilla tuotetaan sähköä, lämpöä ja sivutuotteena puhdasta vettä.)

Poistolauhteen jäähdytyksessä ja pakokaasujen mukana menee paljon energiaa hukkaan.

Sähkön hinnasta on siirtomaksua yli puolet. Maastossa olevat sähkölinjat ovat alttiita häiriöille, jotka aiheuttavat katkoksia.

VAPO:n Suomen pellettituotannosta 80 % joudutaan viemään ulkomaille, pääasiassa Ruotsiin.

VTT:n mukaan neljän MWh:n tuottaminen bioenergialla turvaa yhden työpaikan tuotannossa.

Väestönkasvun vuoksi kasvava osuus maapallon väestöstä, lähitulevaisuudessa 2,7 miljardia ihmistä, on energiahuollossa täysin biomassasta (polttopuu, maatalousjätteet ja lanta) riippuvaista.

Valtio päättää pien- ja lisävoimalat mahdollistavista syöttötariffeista ja verokohtelusta.

WebGnome XHTML CSS