en ENGLISH
es ESPAñOL
fi SUOMI

Energieffektivitet och utsläppsminimering tillsammans.

Den första anläggningen byggs i Villa ÅngSlottet i Pargas, Finland.

Läs DUAL CYCLE ångmotorn - Poängen med uppfinningen av Risto Auvinen.

QUADRUM - ÅngMotorn

Det som man känner igen denna QUADRUM-ÅngMotor på är att är "flerpolig". Den har en fyrkantig kolv (quadrum på latin). Den skiljer sig från den enpoliga rotationskolvmotorn bl.a. för sitt enorma, jämna vridmoment, den har ingen separat ventilstyrning, behöver inget svänghjul då arbetsprosesserna infaller så tätt vid varje rotation.

Två separata QUADRUM behöver inte heller fasas ihop för parallell- eller seriekörning.

QUADRUM är planerad för att användas i decentraliserad energiproduktion.

Den största skillnaden till ångturbinen är att QUADRUM inte är känslig för fuktig, t.o.m. våt ånga och fungerar utmärkt vid låga ångtryck. En mycket moderat överhettning förbättrar det isentropiska värdet (ångans energi-innehåll) på ångan. Tack vare detta blir kravet på ångpannan väldigt moderat, låga tryck = låga temperaturer.

Den andra enorma skillnaden är QUADRUMs enorma verkningsgrad.

QUADRUMs tillverkningskostnader och naturligtvis kostnaderna för att köra den blir betydligt lägre än tidigare kraftmaskiner, så som kolv- och turbinmaskineri.

Returångan ut från QUADRUM innehåller ännu en massor av värme-energi. Denna energi kan du använda för att värma bostäder i närheten av din QUADRUM.

Förhållandet mellan el- och värmeproduktion är lätt att styra = automatisera.  

Ett CHP-minikraft- och värmeverk = (Combined Heat & Power) är en perfekt lösning för alla som har tillgång till pellets, flis och ved som bränsle.

Dessa minikraftverk är den perfekta lösningen på säker och störningsfri elkraft & värme till villor, bondgårdar, växthus, sågverk och andra småföretag. Speciellt lönsamt om man kan ansluta sig till det nationella elnätet och leverera all överlopps energi till kraftnätet.

QUADRUM är planerad för att köras i alla kraftverk som använder sig av inhemska biobränslen. T.ex. av östra Finlands kommuners totala energiproduktion kommer redan nu   40 %  från biobränslen. En hållbar framtida energiproduktion borde i allt högre grad basera sig på biobränslen. 

Redan under utvecklingen av QUADRUM har intresset varit stort och det har kommit förfrågningar om att göra förhansbeställningar speciellt från tillverkare och planerare av mindre kraftverk ute i Europa och i Finland.

Produktionen av QUADRUM kommer att först av allt att bestå av enheter med 5, 25 och 50 kW:s effekt i i form av singel, dubbel (2 kolvar) och trippelenheter, (3 kolvar).

Den nyaste patentansökan har presenterats som WO 2010/026288 A1 .

På sommaren år 2010 erhölls vid en provkörning av en QUADRUM i compound utförande (2 seriekopplade enheter) en verkninsgrad på 45 %. Redan år 1998 vid prokörning av en enkel QUADRUM på en teknisk högskola, erhölls en mekanisk verkningsgrad på 52 % med luft som drivgas.

WebGnome XHTML CSS