Jaa

Takaisin

ISO kuva on tulossa. Kärsivällisyyttä...

Kiertomäntämoottorin tekniset ominaisuudet: Yhden moottorilohkon kierrostilavuus on 1,5 x männän tilavuus. Kierrostilavuutta voidaan varioida skaalaamalla mitoitusta. Korkeapainelohko ja matalapainelohko voidaan kytkeä yhteen ilman erillistä venttiilikoneistoa. Kiertomäntää liikutettaessa tuotetaan aina mekaanista energiaa tai painetta, käyttöenergiaa kuluu pelkkään männän asennon siirtämiseen eikä luistin tms. venttiiliapulaitteiden toimintaan. Liikkuvana osana voi olla vain mäntä tiivisteineen. Mäntä liikuttaa kiinteän voimansiirtokehän välityksellä akselia. Käytettävissä on neljä erilaista voimansiirtokonstruktiota, joista kolme on patentoitu. Kiertomäntämoottorissa voidaan käyttää tuore- tai vegetabiiliöljyvoitelua. Männän kiertotukipisteet ovat keskustan sivuilla siten, että männän vääntävän rakenteen vipuvarsipituus on suuri, eikä männänkulmiin kohdistu raskasta pintapainetta. Kiertomäntämoottori jolla on höyry sarjaan kytkettynä sekä korkea- että matalapainetoimiset lohkot lasketaan saavuttamaan hyötysuhdearvoksi n. 50 %.

Kiertomäntämoottorilla on voimassa oleva patentti FI 115068 + hakemus PCT FI 2005/000003, WO 2005/066460 A1, 05701719.6 EPO

WebGnome XHTML CSS